Rokytnice a Kochavec

O nás

Obec Rokytnice se nachází v přírodní chráněné oblasti Bílých Karpat na rozhraní jižního Valašska a Slovácka (Zlínský kraj). Od roku 2000 se součástí obce stala i 2,5 km vzdálená vesnice Kochavec. V celé obci žije přibližně necelých 700 obyvatel. A i když je to obec malá, má dvě knihovny - Obecní knihovnu v Rokytnici a její menší pobočku na Kochavci.

Knihovna v Rokytnici se nachází v přízemí budovy č. p. 41 (u hřištì). Střídají se zde dvě knihovnice Blanka Fojtíková a Jana Polaštíková

 Má ve svém fondu 2 895 knih, z toho:

Tématická skupina Poèet knih
N - naučná pro dospělé

421

B - beletrie pro dospělé

1658

MN - naučná pro děti

141

M - beletrie pro děti

675

Knihovna na Kochavci se nachází v bývalém obecním domì č. p. 129. Knihovnicí je Věra Urbanová.

Má ve svém fondu 1 639  knih, z toho:

Tématická skupina Poèet knih
N - naučná pro dospělé

239

B - beletrie pro dospělé

966

MN - naučná pro děti

57

M - beletrie pro děti

377

 

Jak vypadáme ...

Obecní knihovna Rokytnice

     

 

 

Obecní knihovna Kochavec