Rokytnice a Kochavec

O nás

Obec Rokytnice se nachází v přírodní chráněné oblasti Bílých Karpat na rozhraní jižního Valašska a Slovácka (Zlínský kraj). Od roku 2000 se součástí obce stala i 2,5 km vzdálená vesnice Kochavec. V celé obci žije přibližně necelých 700 obyvatel. A i když je to obec malá, má dvě knihovny - Obecní knihovnu v Rokytnici a její menší pobočku na Kochavci.

Regionální funkce
Našim knihovnám poskytuje profesionální knihovnické služby Knihovna ve Štítné nad Vláří. Je to na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřená mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a obcí Rokytnice. Knihovnice ve Štítné nad Vláří vykonává odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vede veškerou evidenci knižního fondu a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knih. 

  • Knihovna v Rokytnici se nachází v přízemí budovy č. p. 41 (u hřištì). Střídají se zde dvě knihovnice Blanka Fojtíková a Jana Polaštíková

 Má ve svém fondu 3 048 knih, z toho:

Tématická skupina Počet knih
N - naučná pro dospělé

436

B - beletrie pro dospělé

1 746

MN - naučná pro děti

142

M - beletrie pro děti

724

  • Knihovna na Kochavci se nachází v bývalém obecním domì č. p. 129. Knihovnicí je Věra Urbanová.

Má ve svém fondu 1 506  knih, z toho:

Tématická skupina Počet knih
N - naučná pro dospělé

223

B - beletrie pro dospělé

903

MN - naučná pro děti

52

M - beletrie pro děti

328

 

 

 

Jak vypadáme ...

Obecní knihovna Rokytnice

     

 

 

Obecní knihovna Kochavec