Rokytnice a Kochavec

Výměnný soubor

Výměnný soubor bezplatně zapùjčuje Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně na dobu 1 roku.  Je to na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a obcí Rokytnicí.

V současné době má Obecní knihovna Rokytnice a Obecní knihovna Kochavec každá po 3 výměnných souborech. Výměnné soubory jsou vždy na hřbetě knihy barevně odlišeny. V novém online katalogu VS se mùžete také podívat jaké knihy máme v našich souborech. Odkaz na online katalog VS je uveden níže - stačí jen kliknout do tabulky na logo Krajské knihovny Fr. Bartoše. Jestliže se chcete podívat na soubory v obcích stačí jen kliknout na obsahy výměnných souborù.

Online katalog VS

Výpùjční řád výměnného souboru

Výměnný soubor Počet knih *Měsíc
VS na přání Rokytnice 100
VS

60

květen 2018
VS

65

únor 2018

 

 

 

 

 

 

 * V tomto sloupci je uveden měsíc, ve kterém se bude měnit VS