Rokytnice a Kochavec

On-line katalog

On-line katalog slouží k vyhledávání knih, které jsou v našich knihovnách. Stačí si vybrat katalog (kliknout na obrázek) a mùžete vybírat podle názvu knihy, autora nebo jiných propozic.

On-line katalog        knihovny Rokytnice

On-line katalog knihovny Kochavec