Rokytnice a Kochavec

Služby

  • nabízíme široký výběr románù, povídek, poezie, regionálních titulù a naučné literatury
  • pro dětské čtenáře máme řadu pohádek, pověstí, básniček, dobrodružných a dívčích románù
  • Obecní knihovna Rokytnice má k dispozici výpůjční systém KP-Win (elektronické zpracování výpùjček)
  • v obou knihovnách jsou k dispozici 2 výměnné soubory, které dodává v rámci výkonù regionálních služeb Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně
  • pro veřejnost je přístupný  internet ZDARMA, Wifi
  • odebíráme časopisy 

    Časopisy

Regionální periodika Rokytenský zpravodaj Slavičínský zpravodaj Bílé Karpaty
Časopisy pro děti a mládež Bravo girl Čtyřlístek  
Ostatní časopisy 100+1 Svìt  


Nabídka pro seniory
  • nabízíme všem seniorùm, kteří nemohou ze zdravotních dùvodù přijít do knihovny, donášku až do domu. Zájemci se mohou přihlásit (telefonicky nebo vzkazem) buť v knihovně nebo na Obecním úřadě.