Rokytnice a Kochavec

Dokumenty knihovny

 Ceník služeb

Knihovní řád

1. Manipulační a čtenářský poplatek ZDARMA

2. Poplatky za prodlení

 • Upomínka č. I.

Vystavená 2 týdny po uplynutí výpùjční lhůty: 10,- Kè

 • Upomínka č. II.

Vystavená 4 týdny po uplynutí výpůjční lhůty:

  • děti do 15 let: 15,- Kč
  • ostatní: 20,- K
  • Poučení o ochraně osobních udajů

3. Náhrada poškozené nebo ztracené knihy

 • v případě poškození knihy zaplatí čtenář přiměřenou částku (výši určí knihovník)
 • pokud čtenář knihu ztratí nahradí ji stejnou knihou nebo knihou stejného žánru, dále zaplatí 30,- Kč za zpracování knihy a 20,- Kč za čárový kód

 

4. Přístup na internet ZDARMA 

5. Tisk stránek z dokumentu Word

 • A4 černobíle 4,- Kč
 • A4 barevně 15,- Kč