Rokytnice a Kochavec

Dokumenty knihovny

Ceník služeb

Knihovní řád

1. Manipulační a čtenářský poplatek ZDARMA

2. Poplatky za prodlení

  • Upomínka č. I.

Vystavená 2 týdny po uplynutí výpùjční lhůty: 10,- Kè

  • Upomínka č. II.

Vystavená 4 týdny po uplynutí výpůjční lhůty:

    • děti do 15 let: 15,- Kč
    • ostatní: 20,- Kč

3. Náhrada poškozené nebo ztracené knihy

  • v případě poškození knihy zaplatí čtenář přiměřenou částku (výši určí knihovník)
  • pokud čtenář knihu ztratí nahradí ji stejnou knihou nebo knihou stejného žánru, dále zaplatí 30,- Kč za zpracování knihy a 20,- Kč za čárový kód

4. Přístup na internet ZDARMA

5. Tisk stránek z dokumentu Word

  • A4 černobíle 4,- Kč
  • A4 barevně 15,- Kč